ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ

     Η εταιρία ιδρύθηκε το 1983 με τον διακριτικό τίτλο "TEKOE" και έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης (περιοχή Χαριλάου ). Τότε ο ιδρυτής της προερχόμενος από τον κατασκευαστικό χώρο με μεγάλη εμπειρία και γνώση των υλικών δόμησης, ΔΙΕΓΝΩΣΕ την ανάγκη χρήσης εξειδικευμένων υλικών.         
       Το 1996 η έδρα της εταιρίας μεταφέρθηκε στην Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου του Νομού Θεσσαλονίκης, σε αυτόνομες νέες Εγκαταστάσεις 2.700m2 αποθηκευτικών και παραγωγικών χώρων, καθώς επίσης και ανεξάρτητων χώρων γραφείων.          
        Ο κύριος χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται είναι το Εμπόριο Μονωτικών και Δομικών Υλικών..

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

    
Η εταιρία γνωρίζοντας το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, σκοπεύει να δημιουργεί προϋποθέσεις Ανάπτυξης εξειδικευμένων προϊόντων κατοχυρωμένης ποιότητας, τα οποία απευθύνονται σε όλο το φάσμα
της Οικοδομικής Δραστηριότητας.         
Η
TEKOE μεσών του Προσωπικού, των Προϊόντων και των Υπηρεσιών της, προσδοκεί να αναπτύσσει ικανοποιημένους Πελάτες / Συνεργάτες, ώστε να κατοχυρώνει την Επιχειρηματική της Δραστηριότητα και την Συνεισφορά της στο Κοινωνικό Σύνολο.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Η εταιρία διοικείται από τον κύριο

Γ. Μπίμπη
, ο οποίος είναι ιδρυτής και μέτοχός της. Είναι πλαισιωμένος από έμπειρα και ικανά στελέχη που αναπτύσουν ολοκληρωμένη δομή διοίκησης σε ξεχωριστές Διευθύνσεις.

Τμήματος Πωλήσεων
Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης
Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών
Λογιστικής
Αποθήκης
Διανομής